Start

Onze werkwijze

BeNeDeLuxe werkt volgens een eenvoudig, flexibel en transparant system dat kan worden samengevat in vier stappen:

 • Inplanning / omkadering van uw perswerking

  Tijdens een eerste gesprek overlopen we met u de volgende punten:

  • uw doelpubliek en de verschillende doelmarkten
  • de optimale communicatiestrategie voor uw behoeften
  • de timing van de verschillende acties
  • onze werkwijze

  Na afloop van dit gesprek krijgt u van ons een concrete offerte.

 • Voorbereiding van uw perswerking

  Nadat u de opdracht aan BeNeDeLuxe heeft toegekend verwachten we van u:

  • gedetailleerde informatie en tekstmateriaal over uw project / product / regio
  • beeldmateriaal in hoge resolutie (300dpi min)

  Op basis van dit materiaal stellen we een persbericht / persuitnodiging op

 • de eigenlijke perswerking

  We versturen het persbericht of de persuitnodiging naar alle voor u geselecteerde media. In samenspraak met onze opdrachtgever verzorgen we de praktische organisatie van eventuele persbezoeken en lezersacties (bv. wedstrijden). We volgen alle feedback van de pers nauwgezet op tot en met de publicatie van de artikels en ontvangst van de bewijsexemplaren.

 • follow-up en facturatie

  „No cure, no pay“

  Na publicatie bezorgen we u alle bewijsexemplaren (digitaal of in druk). We bezorgen u de lijst van de actuele advertentietarieven van het medium waarin de reportage verschenen is en onze factuur op basis van de eerder gemaakte afspraken.

  „PR à la carte“

  Na doorvoering van de in opdracht gegevens acties (vb persreis, nieuwsbrief,...) zenden wij u onze factuur. Bijkomende reis- en verblijfskosten worden zonder meerkost doorberekend op basis van alle relevante bewijsstukken (trein- en vliegtuigtickets, hotelrekeningen, restaurants,...)